Toborrow har ett eget uppläg anpassat för små till medelstora företag. De för samman investerare med företagen som är i behov av lån för att kunns växa. Krav på att företagsformen är aktiebloag och omsätter över 1 miljon finns.